اصلاح گل رز

دانلود پاورپوینت اصلاح گیاه رز

۱۴ اسلاید شامل:

مقدمه:

قوه ی نامیه

قوه ی نامیه یکی از ویژگی های پیچیده ی گیاهان که معمولاًدر تنوع صفات گیاهان منعکس

اهداف

انرژی یک عامل قابل توجه در هزینه های تولید برای تولیدکنندگان رزهای شاخه بریده و گلدانی در اروپای شمالی در کشت های گلخانه ای است.

گسترش کولتیوارهای جدید با محصولات بیشتر در هر واحد انرژی مصرف شده نیازمند معیارهایی برای انتخاب به منظور آسان کردن اصلاح است.

درک مفهوم وراثت پذیری قوه ی نامیه

معلومات ژنتیکی در رز محدود و عدم مطابقت آن با اهمیت اقتصادی

دما یکی از فاکتورهای آب و هوایی به همراه فاکتورهایی مثل نور و رطوبت هوا  است که برای بهینه سازی انتخاب کولتیوارهای رزهایی که در صرفه جویی انرژی گلخانه ها استفاده شده اند، مطرح شده است.

مواد و روش ها:

تولید قلمه های ریشه دار شده از هر ژنوتیپ

اجازه ی رشد یک شاخه ی منفرد از جوانه ی جانبی به قلمه ها و انتقال به اتاق آزمایش وقتی به طول ۵ سانتی متر رسیدند.

آزمایش مقدماتی: انتخاب ۱۱ ژنوتیپ متفاوت از نظر قوه ی نامیه

اتاق فیتوترون در دماهای ۱۶ درجه و ۲۰ درجه

فتوپریود ۲۰ ساعت روشنایی و ۴ ساعت تاریکی

رطوبت نسبی ۶۰ تا ۷۰%

در قالب بلوک کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و ۵ گلدان

اندازه گیری ۱۰ صفت وابسته به قوه ی نامیه در گیاهان شاخص

نتایج:

دمای ۱۶ و ۲۰ درجه

مشاهده ی تفاوت ژنوتیپیکی چشمگیر برای تمامی صفات به جز SLA

رشد بیشتر والدین در دمای ۲۰ درجه نسبت به ۱۶ درجه

یکسان بودن توزیع جمعیت برای صفات مختلف در هلند و دانمارک

محاسبه ی میانگین و واریانس از آنالیز واریانس با بکارگیری اطلاعات ترکیب شده از دو گلخانه ی آزمایشی

تفاوت والدین برای تمامی صفات به جز NI و SLA

میانگین ۱۱۹P عموماً بالاتر از ۱۱۷P ( مشابه آزمایش مقدماتی)

تغییرات تشخیص داده شده در آزمایش برای بیشتر صفات توارث پذیر

تفاوت ژنتیکی چشمگیری بین جمعیت های وارد شده برای صفات وابسته به قوه ی نامیه

پیشنهاد دمای ۲۰ درجه

وزن خشک کل شاخه بطور زیادی به وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح برگ و به مقدار کمی به تعداد میانگره ها، قطر شاخه و طول شاخه وابسته است.

وزن خشک کل و سرعت رشد صفات کلیدی برای تخمین قوه ی نامیه در برنامه های اصلاحی رز

ولی چون سرعت رشد دارای توارث پذیری کم پیشنهاد وزن خشک کل و سطح برگ به عنوان پارامترهای مناسب برای انتخاب اولیه ی ژنوتیپ های رز قوی الرشد تحت شرایط رشد نیمه مطلوب

آشکار کردن مطالعات فیزیولوژیکی روی رز در ارتباط نزدیک بین وزن خشک ریشه و وزن خشک شاخه و تولید گل

و….

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *