پاورپوینت تنش سرب و سرب – کادمیم

دانلود پاورپوینت پاسخ های رشد ۳ گیاه زینتی به تنش سرب و سرب- کادمیم وشاخصهای تجمع فلزیشان

هجده اسلاید شامل:

کشاورزی جایگزین، زیست پالایی، تعریف گیاه پالایی، مواد و روشها آزمایش کشت خاکی، آزمایش کشت هیدروپونیک، پردازش داده ها و تعیین فلز، نتایج بحث: تحمل کادمیم در وضعیت کشت خاکی،  تجمع کادمیم در وضعیت کشت خاکی، پاسخ های رشد در وضعیت های کشت هیدروپونیک، تجمع سرب و کادمیم در وضعیت های کشت هیدروپونیک، برهمکنش کادمیم وسرب دروضعیت های کشت هیدروپونیک و..

نتیجه گیری ها :

همه سه گیاه زینتی آزمایش شده تحمل زیادی به کادمیم وسرب بویژه کادمیم تجمع یافته بالایی رانشان دادند. برای همیشه بهار آن تحمل زیادی به کادمیم نشان داد . .  بطور مشابه ختمی تحمل زیادی به فلزات نشان داد. آن نه تنها درتجمع کادمیم وسرب بلکه انتقال کادمیم از ریشه ها به شاخساره ها را وقتی که کادمیم خاک کمتر از ۱۰۰ میلی گرم درکیلوگرم بود موثرتر بود. . این معنی می دهد که آنها توانستند خاکهای آلوده شده را پالایش نمایند درحالی که زیبایی محیط نیز درهمان زمان بویژه درنواحی شهری مهم وبویژه معنی داراست. برای سه گیاه زینتی اثربرهمکنش کادمیم وسرب شامل: افزایش ٬ آنتاگونیست یا سینرژیست مشاهده شده بود. آنها مربوط به فاکتورهایی  شامل غلظت های فلزی٬ گونه های گیاه وبافتهای گیاه بودند.


0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *