پاورپوینت اثر فلزات سنگین بر فضای سبز شهری

دانلود پاورپوینت بررسی اثر فلزات سنگین بر روی درختان فضای سبز شهری بسته به تغییرات فصلی و شرایط اکوفیزیولوژیکی

بیست و سه اسلاید شامل:

چکیده:

˜به خاطر افزایش صنعتی شدن شهرها و آلودگی هوا با انواع فلزات سنگین و آلاینده های دیگر گیاهان نیز همچون موجودات دیگر تحت تأثیر این آلودگی قرار می گیرند.˜درختان فضای سبز شهری:۱-خزان کننده ها ۲- همیشه سبز که توسط این آلاینده ها به طرق مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند ˜و مکانیسم های پاسخ متفاوتی را در برابر تنش ناشی از فلزات سنگین خاک ، آب و هوای اطراف دارند. ˜هر دسته پاسخ های متفاوتی را برای اجتناب یا تحمل دارند.

مقدمه، تأثیر فعالیت های ترافیکی، علایم سمیت فلزات سنگین در گیاهان فضای سبز، اثرات، توزیع کادمیوم در برگهای جوان و مسن بید، غلظتهای سمی در گیاهان نسبت به هم، محل خسارت ناشی از سمیت فلزات، اثر متقابل بین سمیت عناصر و فاکتورهای محیطی، مکانیزم های مقاومت گیاهان: سنتز و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو، بیوسنتز کلاتهای گیاهی و ترکیبات دیگر، انتقال و ذخیره فلزات در واکوئول و خصوصیات مورفولوژیکی مناسب در برابر فلزات

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید