نوشته‌ها

اصلاح آهار

دانلود پاورپوینت اصلاح آهار

 

آهار گیاهی یکساله است که در سطح وسیعی از دنیا کشت می شود.

یک گیاه چند منظوره است.

دارای خصوصیاتی مثل: تنوع در گونه ها، عادت رشد، رنگ گل ها و تطبیق پذیری بالا به شرایط آب و هوایی

مجموعه این عوامل سبب جلب توجه اصلاحگران به این گل شده

آهار از خانواده آستراسه با اسم علمی .Zinnia spp

اهداف اصلاحی

جوانه زنی سریع و یکنواخت، ساقه قوی با انشعاب کافی، عادت رشد ایستاده، مقاومت به بیماری ها، کاهش اندازه برگ، گلدهی یکنواخت، تعداد و اندازه کاپتیول، پرپری و کم پری گل، دوره گلدهی طولانی و رنگ گل و زبانک

تلاقی درون گونه ای

در آهار آنهایی که نر عقیمی ندارند نمی توان به هیبرید F1 دست یافت.

üنرعقیمی توسط سه ژن مغلوب و بدون لینک کنترل می شود.

از علائم نر عقیمی نبود زبانک است.

برای ایجاد هیبرید F1 از گیاه مادری نرعقیم استفاده می شود.

از اینبریدینگ برای تولید لاین خالص در جهت تولید هیبرید F1 استفاده می شود.

گونه Z. Violacea نر عقیم می باشد.

تلاقی بین گونه ای ، پلی پلوئیدئ ، نحوه ایجاد پلی پلوئیدی ، اصلاح در جهت بهبود رنگ گل

پیگمان های مسئول رنگ گل در آهار در اپیدرم قرار دارد.

تفاوت در رنگ به علت حضور کارتنوئیدها، فلاونوئیدها، کروموپلاست ها و PH واکوئل بستگی داشته.

رنگ صورتی، بنفش و قرمز به حضور کارتنوئید بستگی داشته.

رنگ نارنجی و زرد زمانی که کارتنوئید نباشد ظهور می کند.

اگر کارتنوئیدها و آنتوسیانین ها نباشد رنگ سفید می شود.

گونه های آلوتتراپلوئید کارتنوئید ندارند.

آنتوسیانین ها توسط یک ژن غالب و کارتنوئیدها توسط یک ژن مغلوب کنترل می شود.

اصلاح در جهت پرپر کردن گل

درجه پرگلی بودن را به وسیله تعداد و ترکیب گلچه ها در کاپتیول تعیین می شود.

کاپتیول کم پر یک ردیف گلچه و پرپر دو ردیف یا بیشترگلچه دارد.

کاپتیول پرپر کاملا نهنج را می پوشاند.

در کل ارتباط معکوسی بین گلچه های شعاعی و دیسکی وجود دارد.

معایب پرپری:

عملکرد دانه گرده به دلیل کاهش گلچه های دیسکی کاهش یافته

انجام کارهای اصلاحی با این گلها مشکل است.

بذر کمتر و با اندازه کوچکتر تولید شده

اولین ردیف گلچه های شعاعی بذ رهای بزرگتری را تولید کرده و هر چه به سمت جلو برویم اندازه آنها کاهش می یابد.

بذور حاصله از گلچه های شعاعی در گل های پرپر و نیمه پرپر دارای خاصیت پرپری هستند خلاف گلچه های دیسکی

اصلاح در جهت مقاومت به بیماری ها

تلاقی برای ایجاد مقاومت

اصلاح برای ارتفاع

اصلاح برای اندازه برگ

هدف از این اصلاح کاهش سطح برگ برای کاهش حساسیت به بیماری ها، کاهش تبخیر و تعرق، تهویه بهتر میان برگ،کاهش آبیاری و توسعه ارقام گلدانی. گونه Z. violacea  سطح برگ نسبتا بزرگی دارد.

برای این کار ژنوتیپ های باریک برگ آهار را انتخاب و لاین اینبرد آن را گسترش داده و سپس با Z. violacea  تلاقی دادند.

چون عرض برگ توسط اثر افزایشی ژنها کنترل می شود این تلاقی موفقت آمیز بوده است.

تلاش های اصلاحی در آینده

بهبود مقاومت به خشکی

توسعه ارقام با رنگ های متنوع برای فضای سبز

اهلی سازی گونه های وحشی

توسعه ارقام گلدانی و چند ساله

 

پاورپوینت اصلاح اطلسی

دانلود پاورپوینت اصلاح گل اطلسی

هشت اسلاید شامل:

اصلاح ژنتیکی انواع گل اطلسی پیوندی نارنجی

چکیده:

رنگ گل نقش اساسی را در ارزش تزیینی گل دلرد.

گل های اطلسی پیوندی دارای رنگ های سرخ، صورتی و قرمزمایل به بنفش می باشد و نارنجی کم رنگ در اطلسی وجود ندارد.

هدف این کار اصلاح در گل اطلسی پیوندی توسط بیان ژن ذرت پیوندی ۴دیاستازی (DFR) در پذیرنده گل اطلسی مناسب و تولید گل هایی با رنگ نارنجی می باشد.

معرفی:

در بین خانواده Solanaceae  ، دسته اطلسی ها شامل ۴۰ گونه می باشد که بیشتر آنها بومی آمریکای جنوبی می باشند. گل اطلسی گیاهی باغچه ای است.

در اطلسی پیوندی دو ریخت شناسی متفاوت نوع گل می تواند براساس ژن Un که تعیین کننده ی شکل موج دار کاسبرگ گل می باشد متمایز شود.

ژنوتیپ Un موجب اصلاح عادت گیاهی در کنار کاسبرگ موج دار گیاهان شده است که ژنوتیپ این گیاهان دارای گلبرگ کوتاه، پهن، پرچم کوتاه، ضخیم و دارای تحمل اندک و نیرومندی کمتر به نسبت گونه های پیوندی می باشد.

رنگ گل براساس ۳ ویژگی رنگیزه: ماده شیمیایی بی رنگ، کاروتنوئید و بتالین تعیین می شود.

تاکید اولیه بر ورود ژن DFR ذرت به گیاه پیوندی بود.

پیش نیاز تجاری شدن این است که رنگ گل باید ازرنگ های دارای سرخ و رنگ قرمز متمایز باشد. به علاوه کیفیت محصول نهایی باید برای توصیف وجود F1 پیوندی با در نظرگرفتن محیط گلخانه ای و عملکرد زمین مناسب باشد.

مواد وروش ها:

مواد آغازین مورد کاربرد در اصلاح، مسیر پذیرنده RLO1 می باشد.

دو انتقال دهنده MPI-17  وMPI-15  با نسخه ژن تکی ژن DFR ذرت به عنوان اهداکننده برای اصلاح ژنتیکی استفاده می شود.

نتایج:

به منظور داشتن ارزش تجاری ویژه، گیاهان پیوندی اطلسی باید متراکم، شاخه ای و مقاوم با توانایی مقاومت خوبی باشند.

رنگ های شدید گل مانند: سرخ، قرمز و بنفش شدت بیشتری را تحت شرایط نور بالا نشان می دهند. این پدیده با رنگ های شدت کمتر مانند صورتی و سرخ کم رنگ تر مشاهده نمی شود. به طور قابل توجه، تولید رنگ نارنجی جدید شدیدتر می باشد و حتی تحت شرایط نور زیاد اشعه نیز وجود دارد.

به علاوه بهبود بیان رنگ نارنجی قادر به بهتر شدن ویژگی های ظاهری گیاهان می شود و ترکیب ژن رنگ نارنجی با ژن های سودمندی، بدون هر تاثیر منفی ممکن می باشد.