شرکت گلساران با در اختیار داشتن کادر فنی مجرب قادر است در امور مربوط به کشاورزی و احداث آزمایشگاه کشت بافت به عنوان مشاور، تمامی زوایا و مسایل مربوط به درخواست کنندگان را مورد بررسی قرار دهد و در مورد آنها نقطه نظرات علمی ارایه دهد. ما با شما از ابتدا تا انتهای پروژه همراه خواهیم بود.