شماره تماس  ۰۹۱۱۳۳۶۲۰۸۴

آدرس :   رشت – میدان انتظام – پارک علم و فناوری گیلان – واحد ۱۳۴