رازک با نام علمی (Humulus lupulus L.) گیاهی علفی و بالا رونده از تیره Canabinaceae است. این گیاه چند ساله، دو پایه و دارای برگ های متقابل، دندانه دار و منقسم به ۳ تا ۵ لوب نامساوی است. گل های گیاه در فاصله ماه های تیر تا مهر ظاهر می شوند. میوه این گیاه فندقه و دارای تارهای ترشحی فراوانی در سطح و قاعده است. کرک ها حاوی ماده ای به نام Lupulone است که در صنایع دارویی و غذایی کاربرد دارد. این گیاه به حالت خودرو در جنگل­ها و اماکن سایه دار می روید. متاسفانه به دلیل از بین رفتن رویشگاه های طبیعی، دامنه گسترش این گیاه در شمال کشور بسیار محدود شده است به نحوی که در مواردی به سختی می توان این گیاه را در مناطق حاشیه جنگل ها یافت نمود. شرکت گلساران شمال با جمع آوری گیاهان رازک بومی مناطق شمال و به منظور حفظ این گیاه، مبادرت به تولید انبوه گیاهچه های رازک از طریق سیستم کشت بافت نموده است. این شرکت قادر است در صورت سفارش نسبت به تولید و عرضه گیاه رازک در اسرع وقت اقدام نماید.