مامیران (Chelidonium majus) یک گیاه علفی دو ساله یا چند ساله است که به صورت علف هرز و در حد بسیار محدود در بعضی از نقاط استان گیلان از جمله شهرستان لاهیجان رویش می نماید. این گیاه دارویی به خانواده پاپاوراسه تعلق دارد و ارتفاع گیاه در فصل رشد به حدود ۱ متر هم می رسد. برگهای آن سبز روشن و گل های زرد آن دارای چهار گلبرگ است. تمام بخش های گیاه (ساقه، ریشه و برگ) حاوی شیره نارنجی رنگی از نوع آلکالوئید است که در آن موادی همانند herbarine, captisne, chelidonine, sanguinarine  و مواد دیگر است که علاوه بر داشتن اثرات درمانی متعدد در درمان سرطان و ایدز کاربرد دارد. گیاه مامیران بومی ایران بوده و یکی از مهمترین منطقه رویش این گیاه در ایران استان گیلان است. در عین حال این گیاه دارویی مهم به صورت پراکنده در بعضی از مناطق از جمله منطقه کیاشهر آستانه اشرفیه و لاهیجان یافت می شود. از آنجایی که در حال حاضر داروهای ضد سرطان تولید شده از این گیاه از خارج از کشور به ایران وارد می شود و شرکتهای دارو سازی به طور جدی خواهان این گیاه دارویی هستند، شرکت گلساران شمال اقدام به بذرگیری و کشت گیاه مامیران نموده است. این شرکت می تواند در صورت نیاز، برای بذر و یا شاخ و برگ این گیاه قرار داد تولید منعقد نماید.