پدیلانتوس با نام علمی (Pedilanthus tithymaloides L.) گیاهی پایا از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) است. این گیاه در منطقه وسیعی از آمریکای شمالی تا مکزیک و کاراییب پراکنده است. گونه­ های جنس پدیلانتوس با برگ­های رنگی به­ صورت گیاهان زینتی آپارتمانی مورد استفاده قرار می­گیرند. از طرفی عصاره استخراج شده از برگ­های این گیاه دارای خواص درمانی است و در تحقیقات انجام شده اثرات ضد التهابی،   آنتی ­بیوتیکی و ضد سرطانی آن مشخص شده­است. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می ­دهد که پژوهشگران مطالعات خود را روی شناسایی و استخراج مواد موثره این گیاه متمرکز کرده­اند. با توجه به زیبایی فوق العاده این گیاه آپارتمانی، شرکت گلساران شمال در سال ۱۳۸۷ برنامه ازدیاد درون شیشه ای این گیاه را دنبال نمود و موفق به تولید انبوه این نوع گیاه شد.