ژربرا از رده دولپه‌ای‌ها و در خانواده کلاهپرک‌سانان از جمله گیاهان زینتی است که بیشترین سطح زیر کشت را در غرب اروپا دارد. .  این گیاه جزء گیاهان یک‌پایه است که گلهای نر و ماده روی یک گل آذین قرار می‌گیرند. به طور معمول ابتدا گلهای زبانه‌ای که در حاشیه خارجی گلاذین قرار دارند و بعد گلهای نر داخلی باز می‌شوند که در نتیجه خودباروری در ژربرا با مشکل روبه‌رو می‌شود. تولید ژربرا به منظور گل شاخه بریده در اوایل قرن ۲۰ در فرانسه آغاز شد. در حال حاضر ژربرا در ۲۵ کشور دنیا پرورش می‌یابد که حدود ۱۲۰۰ـ۱۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌ای دارد. پنجاه درصد سطح زیر کشت دنیا در کشور هلند و ایتالیا است. در هلند سالیانه بیش از ۲۰۰ میلیون شاخه گل ژربرا به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار به فروش می رسد. در سال ۱۳۷۹ سطح زیرکشت ژربرا در ایران ۶/۱۵ هکتار گزارش گردید. تولید ۴ میلیون شاخه گل توسط ۱۳۷ پرورش‌دهنده در بازار به فروش رسیده است. به لحاظ اهمیت اقتصادی تولید شاخه گل ژربرا از طریق کشت بافت در صدر اولویت‌های تحقیقاتی گیاهان زینتی ایران قرار دارد. هم اکنون گیاهچه‌های ژربرا از شرکتهای هلندی نظیر Preesman، Schrurs، Terranigra، florist خریداری و به ایران وارد می‌شود، که این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت صنعت گل‌کاری در ایران محسوب می‌شود. امروزه می‌توان به منظور توسعه تولید گیاهان زینتی و تولید ارقام جدید بازارپسند و در نتیجه افزایش صادرات گل از فنون پیشرفته ازدیاد نباتات نظیر کشت بافت استفاده کرد تا گام مؤثری در جهت افزایش تولید گیاهان زینتی و صادرات آنها برداشته شود. ازدیاد بذری امروزه متداول نیست زیرا تغییرات ژنتیکی زیادی در بین گیاهان حاصل از بذر مشاهده می‌شود. گیاهان حاصل از ازدیاد غیرجنسی، شبیه گیاهان مادری هستند. بنابراین خصوصیات ژنوتیپ و فنوتیپ گیاهان مادری در نتایج ثابت باقی می‌ماند. از دیار غیرجنسی ژربرا از روش‌های تقسیم‌بوته، قلمه، ریزقلمه، و ریزازدیادی انجام می‌شود. عمومی‌ترین سیستم برای ازدیاد ژربرا ریزازدیادی است. در سال ۱۹۹۶بین گیاهان مختلف حاصل از کشت بافت در اروپا ژربرا با ۱۷ میلیون گیاهچه در مقام اول قرار داشت. شرکت گلساران شمال توانسته است نسبت به تولید گیاه ژربرا از طریق کشت بافت به موفقیت دست یابد. هم اکنون گیاهچه های دو رقم از این گیاه تولید و قابل فروش است.