گل گاوزبان ایرانی(Echium amaenum)  گیاهی یکساله از خانواده Boraginaceae است. این گیاه به ویژه در منطقه اشکور واقع در شرق استان گیلان رویش می نماید. گلهای آن ستاره ای و به رنگ آبی روشن است. این گیاه به طور معمول از طریق بذر تکثیر می شود. گل و برگ این گیاه دارای خواص دارویی بوده و در دنیا مورد مصرف قرار دارد. مصرف آن در ایران سابقه طولانی داشته و برای سلامتی قلب، استرس، درمان افسردگی، سرماخوردگی و  موارد متعدد دیگر از آن استفاده می شود. شرکت گلساران نسبت به تولید ارگانیک (بدون استفاده از کود و سم) این گیاه در ارتفاعات اشکورات اقدام نموده است. متقاضیان می توانند در صورت تمایل، برای خرید گل گاوزبان و  با شرکت قرارداد منعقد نمایند