نوشته‌ها

گیاه حشره خوار دروسرا (DROSERA)

گیاه گوشتخوار دروسرا (دروزرا)

 

دروزرا یک گیاه گوشتخوار با تله های چسبنده است. گیاه حشره خوار دروزرا که بدلیل برخوردار بودن از فرمی زیبا بعنوان یک گیاه آپارتمانی زینتی و گیاه تزیینی خاص در بین گل و گیاه آپارتمانی از جایگاهی خاص برخوردار شده است با فرم رزت شکل میروید و قطر رزت در این گیاه با توجه به گونه ی درازرا متغیر میباشد گیاه گوشتخوار دروزرا گیاهی چند ساله است و  از مقاومت بالایی برخوردار است و بدین جهت نگهداری از دروزرا برای پرورش دهندگان مبتدی گیاه گوشتخوار بسیار مناسب میباشد. در بین گونه های گیاه گوشتخوار درازرا ، درازرا ساندیو معروف به شبنم خورشید و درازرا کاپنسیز از معروفیت بیشتری برخوردارند. گیاه گوشتخوار درازرا فاقد آنزیم نیترات ردوکتاز میباشد و جهت تأمین ازت مورد نیاز خود از طریق شکار انواع حشرات ، نرم تنان ، خزندگان …و عنکبوتیان عمل مینماید.

تشکر از Rarefruit.ir

شرکت گلساران شمال که گیاه دروسرا را از طریق کشت بافت تکثیر می نماید آماده واگذاری این گیاه با شرایط ذیل است:

۱- پروتوکل تکثیر گیاه

۲- تمامی شیشه های کشت بافتی این گیاه

۳- آموزش روش سازگاری این گیاه به محیط برون شیشه ای

۴- این واگذاری تنها به یک فرد حقیقی یا حقوقی انجام می شود و شرکت پس از واگذاری حق فروش دوباره آن را برای خود قائل نمی شود.