پاورپوینت اصلاح میخک

دانلود پاورپوینت اصلاح میخک

چهارده اسلاید شامل:

میخک Dianthus caryophyllus  گیاهی دو لپه و یکی از مهمترین گیاهان زینتی دنیاست که هم به جهت زیبایی وگوناگونی رنگ وهم از نظر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محدودیت های موجود در روش های به نژادی و سنتی (تلاقی و گزینش) به ویژه انتقال خصوصیات ژنتیکی از دیگر موجودات به گیاهان و داشتن ویژگی های هتروزیگوتی بالا در گیاه میخک باعث شده است که کاربرد فنون جدید سلولی مولکولی (انتقال ژن  و انتخاب سلول) جهت اصلاح خصوصیات اقتصادی این گیاه ضرورت پیدا می کند.

روش های اصلاحی در میخک :

تنوعات سوماکلونی

جهش زایی

هاپلوئیداسیون

مهندسی ژنتیک

کشت بافت

تنوعات سوماکلونی و جهش های القایی :

تغییرات ‍ژنتیکی از جمله تغییر در توالی DNA (مانند جهش های نقطه ای) تغییر در ساختار کروموزوم ها (مانند جابجایی) و تغییر در تعداد کروموزوم ها (پلی پلوئیدی و آنو پلوئیدی) می توانند تنوعات سوماکلونی را ایجاد نمایند.

از آنجا که جهش های خودبخودی به ندرت اتفاق می افتد، تولید جهش یاخته های القایی راه مناسبی برای ایجاد تنوع در گیاهان محسوب می شوند.

پلی پلوئیدی :

به طور کلی به ۲ گروه اتوپلوئیدی و آلوپلوئیدی تقسیم می شود.

Nimura و همکاران نیز در سال ۲۰۰۶ نشان دادند که آمفی دیپلوئیدهای حاصل از ۲ برابر شدن کروموزوم های گل میخک دارای گل هایی بزرگتر و دانه های گرده و بذر با باروری بیشتر بودند.

مهندسی ژنتیک :

از جمله موفقیت های حاصل از به کارگیری این تکنیک در اصلاح گیاهان زینتی میتوان به ایجاد رنگ های ویژه، عطر گل، ماندگاری پس از برداشت، ساختار و شکل گل و گیاه و مقاومت به بیماری ها و آفات اشاره کرد.

رنگ  گل :

رنگ گل تحت تاثیر ۳ نوع رنگدانه ، فلانوئید، کارتنوئید و بتالئین ها است. تنوع در رنگ گل با استفاده از مهندسی ‍‍‍ژنتیک بر ایجاد تغییر در مسیرهای متابولیکی تولید فلانوئید ها متمرکز شده است .

این روش به وی‍ژه در زمانی که گیاه والد عقیم بوده و یا یک گیاه با طرح های رنگی جدید ایجاد شده باشد، به عنوان بهترین مکمل روش های اصلاحی سنتی  به شمار میرود .

ایجاد تنوع در انواع گیاهان زینتی از طریق روش های دورگ گیری و ایجاد جهش انجام گرفته است. اما استفاده از مهندسی ‍ژنتیک برای تغییر رنگ گل از آن جهت حائز اهمیت است، که سایر صفات مطلوب گیاه که ممکن است سالها برای ایجاد آن ها زحمت کشیده باشند، تغییر نکرده و فقط رنگ تغییر می کند.

برطبق نظریه ی Winkel-shirley (2002) از آنجا که گیاهان ترا ریخته با آنتی سنس این ژن بدون فلانوئید هستند و فلانوئید نقش مهمی در محافظت گیاهان د ر برابر اشعه ی ماوراء بنفش و سایر تنش های محیطی دارند. این گل ها عموما از مقاومت کمی بر خوردار می باشند.

Zuker و همکاران در سال ۲۰۰۲ نشان دادند که با کنترل منفی ژن F3H در میخک میزان آنتوسیانین تغییر کرد وکاهش یافت که موجب کمرنگ تر نمودن گل شد اما بر رایحه ی آن افزود .

 

رنگ نهایی قابل مشاهده در گل معمولا متاثر از چند عامل از جمله مولکول های آنتوسیانین اولیه، رنگدانه های دیگر وpH واکوئل می باشد.

ارقام زیاد دیگری هر ساله در دنیا اصلاح می شوند. دامنه رنگ در گلهای میخک وسیع است. تنها گلهای آبی، سبز و سیاه در میخک بطور طبیعی دیده نشده است.

ماندگاری گل :

یکی دیگر از اهداف اصلاحی ایجاد ارقامی با ماندگاری گل در مرحله ی پس از برداشت است .

عمر پس از برداشت گل ها عمدتا تحت تاثیر تغذیه، آلودگی باکتریایی، و میزان اتیلن تولید شده در  گیاه قرار می گیرد.

مهم ترین گل های شاخه بریده جهان، رز، میخک و داوودی هستند، که از بین این سه گل تنها اتیلن در میخک به پیری گلهای آن می انجامد.

تیمار میخک با تیوسولفات نقره یکی از راه های افزایش طول عمر گل های شاخه بریده محسوب می شود، اما از آنجا که نقره ماده ای سمی است، بهنژادگران برآنند تا با استفاده از روش های دیگر پیری را در میخک متوقف سازند.

کاهش بیان تولید اتیلن با خاموش کردن ژن مخصوص تولید آنزیم های  ACC oxidaseو ACC synthase که کاتالیزورهای تولید  درون زای اتیلن محسوب می شوند توسط (Savin ) و همکاران (۱۹۹۵) انجام گرفته است.

عطر گل :

عطر گل در جذب گرده افشانها و برای مصرف کنندگان بازار گل و گیاه از اهمیت ویژه برخوردار است.

مقاومت به بیماریها:

با انتقال ژن کیتیناز ChiA، از باکتری Serratia marsecens ، به تعدادی از ارقام میخک، لاین های جدیدی پدید آمد که تاخیر در بروز علائم بیماری و در نتیجه تاخیر در مرگ گیاه را موجب شوند.

کشت بافت:

کشت بافت گیاه میخک اهمیت قابل توجهی برای تولید پایه های مادری عاری از ویروس دارد.

از رویان زایی بدنی به عنوان ابزاری برای مطالعات بنیادی نظیر بیوشیمی، فیزیولوژی ، گیاهشناسی، مرفولوژی و تشریح و نیز از فنون و روش های بیو تکنولوژی برای انتقال ژن، حفظ ژرم پلاسم، تولید متابولیت های ثانویه، یجاد تنوع ژنتیکی و حذف ویروس از گیاه استفاده کرد. (Vicient et al.1998).

فری و همکاران ( Fery et al.1992)برای اولین بار ایجاد رویان بدنی را در گیاه میخک گزارش دادند.

یان چوا و همکاران (Yantcheva et al.1998)ایجاد رویان بدنی مستقیم از مسیر کالوس را در میخک گزارش داد.

 

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *