پاورپوینت یاس رازقی

دانلود پاورپوینت گل یاسمن

شانزده اسلاید شامل:

یاسمن

Jasminum sambac

نام تیره : زنبق   Oleaceae

مقدمه:

از خانواده زنبق ها که سرزمین اصلی اش عربستان است(  زنبق نام ناحیه ای است در عربستان امروزی) و پرورش این گل در منطقه وسیعی از آفریقای شمالی گرفته تا خاور زمین و آسیای میانه گسترده شده است.

اهمیت اقتصادی : از لحاظ عطر معروفترین  گلهای کشور ماست

مشخصات گیاهشناسی :

بوته گل رازقی پر شاخ و برگ و نیمه بالا رونده است

برگهای آن دایمی، صاف،بیضی شکل و بی کرک با گلهای درشت،پرپر،سفید رنگ و بسیار معطر

گونه های معروف ، خاک ، نور

دما: بهترین دما ۸ درجه سانتیگراد –در زمستان ۱۳ درجه سانتیگراد

(جریان ملایم هوا در تابستان)

کوددهی، رطوبت: غبار پاشی روزانه در صورت خشک بودن –جلوگیری از خیس شدن گلها-مرطوبیت همیشگی خاک-عدم باتلاقی شدن

آبیاری:

زمان غرق گل :آبیاری هر ۴-۵ روز

در تابستان:هفته ای سه بار

در زمستان:با خشک شدن خاکهای سطحی آبیاری شروع شود

برای خنثی کردن اثرات زیان بخش آب آهکی و قلیایی یک قطعه زاج سیاه (سولفات آهن) در کنار گلدان گذاشته و ..

کشت آن: در سرزمینهای گرم و مرطوب است و امروزه پرورش آن

بصورت گلدانی دراستانهای گیلان ،مازندران،فارس و خوزستان بیشتر متداول است. تولید گلهای خوب و درشت در روزهای طولانی و آب و هوای گرم درمناطق جنوبی که خطر سرمازدگی وجود ندارد یاس رازقی را در هوای آزاد پرورش می دهند. زمان ریشه دهی ۲تا ۳ هفته است

دوره گلدهی: از نیمه اردیبهشت به بعد در طول تابستان گلها مرتبا شکفته شده وهرگل یک هفته تا ده روز دوام دارد

تاثیر شرایط محیطی روی گل:

آبیاری بیش از حد: برگها کمرنگ شده و می ریزد

هوای خیلی گرم و خشک: قهوه ای شدن برگها و غنچه ها قبل از باز شدن

هوای سرد: سیاه شدن برگها

اشعه مستقیم آفتاب: چین و چروک دار شدن برگها و قهوه ای شدن آنها

نور نا کافی: باز نشدن گلها

روش ازدیاد:

خوابانیدن:توسط شاخه های بلند یکی دو ساله در اواسط بهار –با گلدان محتوی شن شسته نرم سر شاخه ها با ۲ تا ۳ تا جوانه بیرون از خاک باشد.

قلمه: در بهار قبل از باز شدن چشمها و رویش جوانه ها از شاخه های قوی یکی دوساله استفاده می شود. ریشه دهی پس از ۵ تا ۶ هفته، برای اهداف تجاری از قلمه استفاده می شود

پیوند: پیوند یاس رازقی بروی یاس سفید(چمپا) در بهار پیوند شکمی یا مجاورتی و در پائیز پیوند شکافی، حسن آن اینست که می توان یاس سفید رادرنوع آب و خاک به عمل آورد

تعویض گلدان:

در اوایل بهار با تمام شدن گلها و پس از هرس شاخه های خشک، گلدان را تعویض کرده و در صورت عدم تعویض فقط به خارج کردن خاکهای سطحی گلدان وعوض نمودن آن با خاک نو اکتفا کنید

عطر گیری:

صنعت عطر گیری در کشورهای فعال در کاشت انواع رازقی ها صورت می گیرد.

آمار بین المللی تولید عطر گلهای تیره یاس

درکشور چین این گلها را بیشتر برای معطر ساختن چای و تهیه عطر کشت می کنند. در هندوستان برای استخراج عطر رازقی گلبرگها را پرپر کرده ، روی دانه های کنجد می ریزند و سپس با عصاره گرفتن روغن کنجد های معطر،عطر مطلوب را به دست می آورند. در صنعت پیشرفته امروزی عطر رازقی را از طریق خیساندن گلبرگها در اتر (etheropetrol) یا بنزن (benzene) استخراج می کنند. عطر رازقی گرانبهاترین عطر طبیعی است و گفته می شود که تهیه آن به صورت ساخت صنعتی امکان ندارد.

پاورپوینت گل مریم

دانلود پاورپوینت گل مریم

سیزده اسلاید شامل :

مقدمه:

 • گل مریم ازمهمترین گلهای شاخه ای در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری است . منشأ آن از مکزیک است وجزء ۱۰ گل شاخه بریده دنیاست.
 • در صادرات گل ایران مقام اول را دارد
 • در هند وفرانسه برای صنایع عطر سازی کشت می شود ودر ژاپن اهمیت زیادی دارد.
 • سطح زیر کشت در ایران:۲۵۰هکتاراست
 • در هر متر مربع ۲۰تا۳۰ شاخه تولید می شود

مشخصات گیاه شناسی

 • گل مریم از زیر رده تک لپه ایهاواز خانواده آماریلیداسه است
 • گلهای آن تریمر هستند
 • پوشش گل لوله ای است واز بخش بالایی باز می شوند
  • برگها در قائده گل هستند که طول آنها ۶۰ سانتی متر است و
  • پهنا ی آ نها ۱تا ۲ سانتی متر است
  • تعداد کروموزمها برابر ۳۰ می باشد

کاشت گل مریم

 • کاشت گل مریم به صورت کرتی یا ردیفی است
 • فاصله کشت ۲۰ در ۳۰ می باشد وعمق کاشت ۳تا ۱۰ سانتی متر می باشد

زمان کاشت بسته به منطقه پاییز یا بهار می باشد

 • خاک موردنیازآن سبک ،شنی وبا حاصلخیزی مناسب می باشد
 • خاک باید ظرفیت نگهداری آب را به خوبی داشته باشد
 • آن باید برابر۵/۶ تا۷ باشدpH
 • مواد غذایی مورد نیاز :

به صورت سرک یا متناوب .NPK ۱۰۰ کیلو گرم کود ازت در هکتار .

آبیاری

 • طی فصل رشد رطوبت باید حفظ شود
 • مقدار آب مورد نیاز ودوره آبیاری بر اساس نوع خاک محاسبه
 • می شود به طور کلی بین ۴۰۰تا ۷۰۰ متر مکعب در سال برای
 • یک هکتار مورد نیاز است
 • نور وفتو پریودیسم
 • برای تولید پیاز مریم غده ای باید در آفتاب کامل با درجه حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه کاشته شود مریم غدهای به فتو پریود غیر حساس است اما در روز های بلند(۱۶ ساعت) رشد رویشی تحریک وگلها ۱۰روز زودتر ظاهر می شوند

درجه حرارت

 • درجه حرارت انبار بر تعداد پیازهای برداشت شده وکیفیت گل سنبله اثر دارد نگهداری پیازها در د مای حداقل ۱۸درجه به مد ت ۴ تا ۶ هفته عملکرد گلها را بهبود می دهد اما نگهداری بیشتر باعث کاهش عملکرد می شود .
 • برای بیشترین رشد ریشه ، درجه حرارت خاک باید ۲۰ درجه وبرای حداکثر تولید پیاز درجه حرارت هوا باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه باشد .

روش های تکثیر

 • از نظر تولید تجاری ۳ سیستم تکثیری وجود دارد
 • ۱-استفاده از پاجوش
 • ۲-استفاده از بذر
 • ۳-سیستم آزمایشگاهی

آفات وبیماریها

 • نماتدهای آفلند کوئیده وملویدوجین باعث لعابی شدن ریشه ها می شوند که برای کنترل از الدیکارب استفاده می کنند
 • – پوسیدگی ساقه که عامل آن قارچی است که برای کنترل آن از
 • ضدعفونی خاک باPCNBدر مرحله گلدهی استفاده می شود
 • کنه ها از آفات اصلی هستند که در تراکم های بالا اتفاق می افتند
 • کرمها وتریپسها از حشرات عمده هستند که به عنوان آفت برایمریم هستند
 • برای از بین بردن علف های هرز از سیمازین به میزان ۳ کیلو در هکتار استفاده می شود وهمچنین محلول پاشی آترازین به میزان ۳
 • کیلو در هکتار استفاده می شود

اثر هورمونها

 • خیس کردن پیازها در یک محلول رقیق اسید جیبرلیک گلدهی را ۱۵روز جلو می اندازدوهمچنین بر ارتفاع گیاه وتعداد گل در سنبله اثر مثبت دارد اثرجنبی دیگر جیبرلین افزایش دوره گلدهی می باشد
 • تیوره پیش رسی را به میزان کمی تحریک می کند ولی طول وتعداد
 • گل را کاهش می دهد
 • سایتوکینین باعث افزایش تعداد گلچه در سنبله می شود

برداشت ودرجه بندی

 • برداشت گل ،درجه بندی وبسته بندی برای صادرات در کشورها متفاوت است بازار عمده برای صادرات ژاپن است .
 • گلها زمانی برداشت می شوند که پایینترین جفت گل باز شده باشند
 • گلها در خنکترین ساعات روز باید برداشت شوند سنبله ها پس از برداشت باید در آب سرد وتمیز قرار داده شوند ماکزیمم دوره نگهداری برای شاخه صادراتی ۱۰ تا ۱۴ روز است
 • پس از برداشت پیازها وپیازچه ها در اندازههای مختلف جدا ودرجه بندی می شوند شرایط انبار برای جلوگیری از شیوع بیماریها باید خشک باشد وتهویه خوبی داشته باشد

استانداردهای بازار فروش

 • یکی از استانداردهای صادرات ، خالص بودن رنگ سفید گلها است .
 • استاندارد درجه بندی برای بازار ژاپنی ها ساقه های عاری از بیماری ،راست وکشیده با ارتفاع حدود ۷۰ سانتی متر و سنبله ای با حداقل ۱۰ جفت گلچه سفید خالص است
 • اصولا استاندارد برای بازار صادراتی مشابه است

پاورپوینت مکانیزم مقاومت با تنش غرقابــی

دانلود پاورپوینت مکانیزم مقاومت با تنش غرقابــی

پاورپوینت استرس آبی بر بر اعمال فیزیولوژیک رشد, محصول

دانلود پاورپوینت استرس آبی بر بر اعمال فیزیولوژیک رشد, محصول

پنجاه و سه اسلاید شامل:

نقش آب؟ آب در حیات نقش های فراوان دارد ،

روش های اندازه گیری پتانسیل گیاه:

روش وزنی: تهیه محلولهای استاندارد (مولاریته معین) بافت گیاهی با وزن معین در محلولها قرار می گیرد. روش شارداکوف: دودسته محلول استاندارد یک دسته در آزمایشگاه و یک دسته برای مزرعه. بافت مستقیما ۲ ساعت در محلول مزرعه قرار میگیرد. یک قطره از محلول آزمایشگاه در هر یک ؛ پتانسیل را تعین میکند. روش پمپ فشار. روش سایکرومتر

رطوبت نسبی ، تعرق روزنه ها و مقاومت روزنه ای ، کاهش رشد عمومی از سه طریق ، حد اقل فشار تورگر در ریشه؟ در برگ؟ ، 

اختلال در بیو سنتز مواد دیواره ای، تنش در بیو سنتز مواد دیواره ای مهم است. این مواد توسط دستگاه گلژی ساخته شده و سبب افزایش ضخامت می گرددکیفیت علوفه در مناطق دیم چگونه است؟ گسستگی در غشاء های اندامکهای   سلول ، کاهش تولید پلاست ها ، اثر روی فتوسنتز چگونه است؟ ، ادامه اثر روی فتوسنتز ، متابولیسم ازت تحت تاثیر خشکی چگونه است؟ ، کاهش هدایت روزنه ها و افزایش مقاومت آنها؟  از چه طریق؟ ، افزایش سطح گلوکز و پرولین ، نقش ترکبیات اسید آمینه ای ناشی از خشکی ؟ ، تنظیم اسمزی ، تخریب پروتئین ها و عارضه آن ، نقش پرولین ، غیرفعال شدن برخی آنزیم ها ، اثر روی ریبوزوم ها ، تغییر در غشاء سیتوپلاسمی ، آبیاری غرقابی و شرایط بی هوازی ، انتقال پیام ممکن است به یکی از سه حالت باشد ، عوارض ناشی از آبیاری غرقابی ، مقاومت گیاهان در برابر خشکی ، گیاهان خشکی دوست ، گیاهان خشکی دوست اجتناب کننده از خشکی یا Avoidance  ، مقاومت به خشکی از طریق تنظیم اسمزی (حفظ حالت تورژسانس) ، عوامل مؤثر ، تحمل خشکی ، تحمل در پتانسیل پایین  ، تحمل به خشکی (گیاهان برگشت پذیر) ، برای اندازه گیری استرس ناشی از خشکی  انتخاب روش مناسب بر چه مبنایی است؟ ، کدام فرآیند فیزیولوژیکی منعکس کننده استرس خشکی است؟ ، اندازه گیری درجه استرس ، شاخص های مقاومت خشکی برای انتخاب گیاهان مقاوم (برای غربال کردن) ، خصوصیات ژنوتیپ های مقاوم به خشکی را در چند محصول مختلف بیان نمایید ، در انتخاب والدین مقاوم به خشکی جهت تلاقی چه ویژگی هایی مدنظر قرار گرفته می شود و وجود این ویژگی ها چه محاسنی دارد ، چه معیارهایی برای انتخاب گونه های مقاوم به خشکی در نظر گرفته می شود. ، – یک تکنیک که برای ارزیابی لاین های مقاوم به خشکی مورد استفاده قرار می گیرد را شرح دهید. ، چگونگی استفاده از اسمز، گرما و تحمل به خشکی را در تعیین گونه های مقاوم به خشکی شرح دهید ، رشد ریشه و نسبت رشد ریشه به ساقه و دمای تاج  چه ارتباطی با مقاومت به   خشکی دارد. ، چگونگی رفتار برگ ها و میزان فتوسنتز گیاهان را در مواجه با خشکی شرح دهید ، تجمع پرولین و آداپته شدن گیاهان به خشکی چه تاثیری بر مقاومت آنها به خشکی دارد ، به طور کلی بهترین زمان برای تعیین حالت بحرانی در گیاه جهت تعیین مقاومت به خشکی چه زمانی است و حالت بحرانی را در چند محصول مهم بیان نمایید. ، نحوه توارث پذیری صفت متحمل به خشکی را بیان داشته و دلائل عدم پیشرفت کارهای اصلاحی را در این زمینه بیان دارید. دلائل عدم پیشرفت کارهای اصلاحی.پاورپوینت اصلاح هویج

دانلود پاورپوینت اصلاح هویج

شانزده اسلاید شامل :

از خانواده چتریان، دوساله،دگربارور،محصول فصل خنک ،مقاومت نسبی به سرما و حساس به خشکی وگرما و دارای نرعقیمی است.

تاریخچه اصلاح: تا ده ۱۹۶۰ تمام کولتیوارهای هویج در فضای آزاد و به طور طبیعی انتخاب می شدند در نتیجه زود قوه نامیه خود را از دست می دادند وبا کشف نرعقیمی راه برای اصلاح وتولید نسل F1 ایجاد شد و در سال ۱۹۸۳ حدود ۵۰ کولتیوارجدید تولید شد.

هدف های اصلاحی: 

 • افزایش محصول
 • رنگ
 • شکل
 • اندازه
 • مقاومت در برابر بیماری ها
 • عدم بولتینگ
 • افزایش کیفیت،مواد غذایی،طعم
 • هویج مرغوب هویجی است خوش رنگ، پرگوشت، استوانه ای شکل

نرعقیمی، گرده افشانی، کیفیت، عدم بولتینگ و…

پاورپوینت اصلاح انار

دانلود پاورپوینت اصلاح انار

چهارده اسلاید شامل:

مقدمه ، در برنامه اصلاحی انارچه خصوصیاتی در نظر گرفته میشود؟۱- مقدار تولید در واحد سطح بالا باشد. ۲- کیفیت میوه. ۳- سیستم رشدی درخت. ۴- خار دار بودن درخت. ۵- تولید کمتر پاجوش. ۶- مقاومت به آفات و امراض. ۷- مقاومت به شوری و خشکی. ۸- مقاومت به سرما. ۹- مقاومت به شدت آفتاب. ۱۰- خواص انباری میوه انار. روشهای تهیه و معرفی یک کولتیواتور، در برنامه سلکسیون باید به این نکات توجه کرد که، بررسی خصوصیات رویش قلمه ها، مدت زمان لازم در برنامه هیبریداسیون

پاورپوینت اثر فلزات سنگین بر فضای سبز شهری

دانلود پاورپوینت بررسی اثر فلزات سنگین بر روی درختان فضای سبز شهری بسته به تغییرات فصلی و شرایط اکوفیزیولوژیکی

بیست و سه اسلاید شامل:

چکیده:

˜به خاطر افزایش صنعتی شدن شهرها و آلودگی هوا با انواع فلزات سنگین و آلاینده های دیگر گیاهان نیز همچون موجودات دیگر تحت تأثیر این آلودگی قرار می گیرند.˜درختان فضای سبز شهری:۱-خزان کننده ها ۲- همیشه سبز که توسط این آلاینده ها به طرق مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند ˜و مکانیسم های پاسخ متفاوتی را در برابر تنش ناشی از فلزات سنگین خاک ، آب و هوای اطراف دارند. ˜هر دسته پاسخ های متفاوتی را برای اجتناب یا تحمل دارند.

مقدمه، تأثیر فعالیت های ترافیکی، علایم سمیت فلزات سنگین در گیاهان فضای سبز، اثرات، توزیع کادمیوم در برگهای جوان و مسن بید، غلظتهای سمی در گیاهان نسبت به هم، محل خسارت ناشی از سمیت فلزات، اثر متقابل بین سمیت عناصر و فاکتورهای محیطی، مکانیزم های مقاومت گیاهان: سنتز و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو، بیوسنتز کلاتهای گیاهی و ترکیبات دیگر، انتقال و ذخیره فلزات در واکوئول و خصوصیات مورفولوژیکی مناسب در برابر فلزات

پاورپوینت فندق

دانلود پاورپوینت فندق با افکت های زیبا

ده اسلاید شامل :

کشورهای تولید کننده: 

ترکیه با ۶۶% تولید جهانی(در سواحل دریای مدیترانه).

ایتالیا با ۲۵% (در کامپانی، لاتیوم، سیسیل، پیه مون).

اسپانیا با ۶% (در کاتالونیا، ری یوس، ژرون).

آمریکا با ۳% (در اورگون).

گونه های فندق:

گل های نر:

گلهای نر فندق مجتمع در گل آذینهایی با اسم گل آذین سنبله استوانه ای یا دم گربه ای می رویند که هر کدام ۱۳۰ تا ۲۶۰ گل بدون گلبرگ و هر کدام ۸ پرچم و هر پرچم یک یا دو غلاف نازک دارد. هر گل آذین دم گربه ای چندین میلیون دانه گرده گل دارد که با باد پراکنده می شوند.

گل های ماده:

گلهای ماده از گل آذینهای مجتمع به نام گویچه ها تشکیل شده اند که هر یک با آنکه شباهت زیادی به جوانه های رویشی دارد، به هنگام باز شدن در زمستان (یعنی وقتی که دسته اس از کلاله به رنگ قرمز تند در نوک آنها پیدا شد) شناخت آنها آسان می شود. هر گویچه در داخل فلسهای خود هشت گل دارد که هر کدام دو خامه پهن و گسترده در نوک ساقه های باریکی است.

تکثیر:

خوابانیدن به طریقه کنده ای از سایر روش ها معمول تر است.

خوابانیدن به طریقه کپه ای  و طرق بستن پاجوشها.

خوابانیدن مرکب که معمولآ بلندی آنها هنگام کاشت به حد مطلوب نمی رسد.

قلمه زدن که اخیرا با شرایط ویژه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

پیوند زدن که کمتر از آن استفاده می شود.

میوه فندق:…

پاورپوینت اصلاح کیوی

دانلود پاورپوینت اصلاح کیوی

بیست و هفت اسلاید شامل :

تاریخچه، گیاهشناسی، سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان، ارزش غذایی، تغییرات فصلی عناصر معدنی در میوه کیوی، گرده افشانی، ارقام کیوی، ارقام نر، ارقام ماده، برونو (Bruno)، هایوارد(Hayward)، مانتی (Monthy)، بیوتکنولوژی، اثرات پلوییدی، اصلاح جهشی، اصلاح جمعیت، کنترل تلاقی ها، هیبریداسیون بین گونه ای


پاورپوینت کشت وپرورش گیاه آرتمیزیا

دانلود پاورپوینت بررسی کشت وپرورش گیاه آرتمیزیا

هجده اسلاید شامل:

مقدمه، تاریخچه،  مشخصات گیاهشناسی جنس (Artemisia spp)، پراکنش جغرافیایی، کشت و پرورش، تراوش اسانس درجنس آرتمیزی، محتویات شیمیایی گیاهان جنس آرتمیزیا، خواص و کاربرد، عوارض ناشی از استعمال بیش از حد گیاه، نتیجه گیری و پیشنهادات.